Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Härjedalens kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  LPO
  Landsbygdspartiet Oberoende
  3
  SD
  Sverigedemokraterna
  2
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CVOXHLMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska erbjuda sig att ta över ansvaret för Fjällbyns gymnasieskola
50%
L
VOXH
V
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
L
VOXH
V
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
V
M
S
VOXH
C
KD
SD
LPO
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
VOXH
V
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
VOXH
V
M
C
L
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
V
M
C
S
KD
SD
VOXH
LPO
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
L
VOXH
V
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
VOXH
V
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
L
V
S
C
KD
SD
VOXH
LPO
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
24 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
VOXH
V
L
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
VOXH
M
C
V
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
VOXH
V
C
M
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
VOXH
M
C
S
V
KD
SD
LPO
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
VOXH
V
S
M
C
KD
SD
LPO
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
VOXH
M
C
V
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
VOXH
V
S
L
M
C
KD
SD
LPO
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
VOXH
V
M
C
S
KD
SD
LPO
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

VOXH
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
V

Skola och utbildning

S
C
M
V
VOXH
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
M
V
VOXH
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Härjedalens kommun är viktigast?

Mer samhällsinformation riktad mot nyanlända

L

Skapa fler trygghetsbostäder för äldre

S
M
V

Härjedalens kommun ska upphandla mer lokala varor och tjänster

S
C
M
V
VOXH
L

Införa en servicegaranti till företag för snabbare handläggning

S
C
M
VOXH

Härjedalens kommun ska satsa mer på distansundervisning

Inget parti har valt den här frågan

Investera i fler laddstolpar för elbilar

C

Avsätta medel för utveckling av Svegs centrum

Inget parti har valt den här frågan

Garanterad plats på äldreboende för 85+

V
VOXH
L