Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Haparanda stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SJV
    6
    SD
    Sverigedemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Språkskolan ska finnas kvar i Haparanda även om Torneå kommun drar sig ur samarbetet
50%
V
C
S
KD
M
SD
SJV
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Alla elever i Haparanda ska ha rätt till tre timmars undervisning i veckan i sitt minoritetsspråk
50%
V
M
C
S
KD
SD
SJV
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
KD
M
C
S
SD
SJV
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
KD
M
V
S
SD
SJV
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
V
C
S
SD
SJV
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
M
C
S
KD
SD
SJV
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
V
C
S
SD
SJV
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
KD
M
C
S
SD
SJV
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
V
C
S
SD
SJV
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
KD
M
C
S
SD
SJV
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
M
C
V
S
SD
SJV
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
C
V
KD
M
S
SD
SJV
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
KD
M
C
S
SD
SJV
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
KD
M
C
SD
SJV
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
M
C
V
S
SD
SJV
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
M
C
SD
SJV
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
KD
C
M
S
SD
SJV
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

C
M

Skola och utbildning

S
C
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V

Vägar, gator och parker

S
M

Äldreomsorg

S
C
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Haparanda stad är viktigast?

Anställ mer extrapersonal i skolan för att avlasta lärarna

S
M
KD
V

Särskilda satsningar på drogförebyggande arbete

C
M
KD
V

Haparanda kommun ska skapa fler praktikplatser för nyanlända

Inget parti har valt den här frågan

Avsätt medel till eftersatt underhåll av fastigheter

S

Höjda anslag till underhåll av kommunens gator och vägar

C
M
KD

Mer närproducerad mat i kommunens verksamheter

Inget parti har valt den här frågan

Haparanda kommun ska skapa fler äldreboendeplatser

S
C
V