Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Haninge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMRSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
50%
MP
V
C
SD
S
M
L
KD
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
50%
SD
M
MP
KD
V
C
L
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
S
M
KD
L
SD
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
MP
V
C
L
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
C
S
L
M
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
KD
V
C
L
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
SD
S
M
MP
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
V
C
L
S
KD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
KD
L
SD
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
SD
S
M
MP
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
KD
C
L
SD
S
M
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
SD
S
M
KD
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
L
S
M
KD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
KD
MP

Kultur och fritid

L
C

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
S
SD
L
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
C
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L
C

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

M
SD
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?

Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger

M
S
V
MP

Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna

M
SD
L
KD
MP

Rusta upp kommunens skolgårdar

S
L
C

Bygga fler förskolor

C

Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna

M
S
SD
L
C
V
KD
MP

Mer pengar för att öka timmarna som hemtjänsten är hos de äldre

SD
V
KD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?

Bygg en ny idrottsplats på Norrby gärde

SD
L

Haninge Bostäder ska bygga hundratals nya hyreslägenheter årligen

S
V
MP

Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030

S
L
C
V
MP

Alla biogas- och elbilar ska få gratis parkering i kommunen

V
MP

Bygg mer parkeringsplatser i kommunen

M
SD
C

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD
L