Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Halmstads kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSPISDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Halmstad bör införa miljözoner i innerstaden
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Den planerade moskén vid Fyllinge ska byggas
50%
MP
V
L
C
M
S
SD
KD
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: En skolelev i Halmstad ska få gå på samma skola hela vägen från F-6
50%
V
KD
C
SD
M
MP
L
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Det behövs en bilbro över Nissan på Söder
50%
L
C
M
S
MP
V
KD
SD
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
S
KD
C
SD
M
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
SD
MP
V
L
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
KD
C
SD
L
S
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
MP
V
L
C
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
S
V
MP
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
V
L
C
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
L
C
KD
M
S
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
MP
V
L
SD
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
C
SD
MP
L
KD
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
KD
SD
L
C
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
KD
L

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

C
L
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
C
KD

Skola och utbildning

S
C
KD
L
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

SD
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilka av följande förslag i Halmstads kommun är viktigast?

Satsa mer pengar på elevhälsan i Halmstads skolor

S
M
SD
C
KD
L
V
MP

Högre lärarlöner

M
L

SFI ska kombineras med arbetspraktik

M
C

Mindre barngrupper i Halmstads förskolor

S
SD
KD
V
MP

Utbyggt och förstärkt cykelvägnät

C
MP

Äldreboendegaranti för personer 85+

L

Inför P-skiva i Halmstads centrum

KD

Mer personal inom äldrevården i Halmstads kommun

S
SD
V