Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Hallstahammars kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    7

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster ska själv kunna välja utförare
50%
KD
C
L
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Thore Skogman-museet ska flyttas till Eldsbodahuset
50%
MP
KD
C
L
V
M
S
SD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
V
M
S
MP
C
SD
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
L
V
S
KD
M
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
KD
C
L
V
M
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
V
M
MP
KD
L
S
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
C
M
MP
L
V
S
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
MP
C
L
V
S
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
C
L
M
S
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
S
KD
L
M
V
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
C
V
KD
L
M
S
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
C
L
V
M
S
SD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
C
L
M
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
C
L
M
S
V
SD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
V
L
C
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

C

Äldreomsorg

S
M
L
C
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Hallstahammars kommun är viktigast?

Bygg cykelvägar mellan kommunens olika orter

S
V
L
C
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M

Alla som behöver hemtjänst eller äldreboende ska så långt det är möjligt få välja det själva

M
L
C
KD

Sätta upp till solceller på kommunala tak

MP

Fler övervakningskameror på offentliga platser

M
KD

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får ha en fast grupp av personal

S
V

Höj lönerna för lågavlönad kommunpersonal som barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor

S
V
L
C
KD
MP