Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Habo kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  MP
  Miljöpartiet
  1
  V
  Vänsterpartiet
  1
  HADEM
  Habodemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMSSD
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Elever med behov av stöd ska gå i en egen klass
50%
L
SD
KD
M
C
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
C
L
SD
KD
M
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
L
SD
M
V
S
MP
KD
HADEM
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
KD
S
L
M
V
MP
C
HADEM
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
SD
L
M
V
S
MP
KD
HADEM
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
L
KD
S
V
MP
C
M
HADEM
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
SD
KD
M
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
C
L
KD
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
C
L
SD
M
V
S
MP
KD
HADEM
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
SD
S
V
MP
C
HADEM
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KD
C
L
SD
M
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
SD
KD
M
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
SD
C
L
KD
M
V
S
MP
HADEM
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
SD
KD
M
V
S
MP
C
HADEM
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
S
C
L
SD
KD
M
V
MP
HADEM
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
C
L
KD
M
S
V
MP
HADEM
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
KD
SD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
KD
SD
L
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
KD
SD
C

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Habos kommun är viktigast?

Underlätta för dem som vill kombinera kommunala jobb med studier i svenska

Inget parti har valt den här frågan

Satsa på äldreomsorgen så att den håller hög kvalitet i hela Habos kommun

S
M
KD
SD
L
C

Habo kommun ska satsa mer på jämställdhetsarbete

C

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

S
M
KD
SD
L

Habo kommun ska se till att det byggs bostäder även på de mindre orterna

S
M

Maten ska lagas från grunden på alla kommunens skolor

KD
SD
L
C