Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Håbo kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
BÅPCKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg ett vattenland/nöjespark i Gröna Dalen
50%
MP
KD
V
C
SD
S
L
M
BÅP
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
V
C
SD
S
KD
L
M
BÅP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
C
KD
SD
M
S
BÅP
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
SD
M
MP
V
L
S
BÅP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
MP
KD
L
S
M
BÅP
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
24 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
S
MP
KD
V
L
C
BÅP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
L
C
SD
M
S
V
BÅP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
KD
V
L
C
S
BÅP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
L
C
SD
M
BÅP
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
L
C
M
V
SD
S
BÅP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
V
L
C
M
SD
S
BÅP
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
SD
M
S
MP
V
L
BÅP
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
KD
L
C
SD
M
S
BÅP
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
L
C
SD
M
V
S
BÅP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
L
C
SD
M
S
BÅP
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
C
SD
KD
L
M
S
BÅP
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
L
MP

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

KD
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
C

Skola och utbildning

M
SD
C
L
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Håbo kommun är viktigast?

Bygg en idrottsanläggning för inomhussport

S
M
SD
C
L
V
MP

Bygg ut motionsslingor i kommunen

MP

Alla skolungdomar ska få sommarjobb

S
V

Kommunalanställda ska få yrkesutbildningar med lön

S

Inför max 30 km/h utanför alla förskolor och skolor i kommunen

M
SD
C
L

Bygg fler gång- och cykelvägar

M
C
L
V
KD
MP

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Håbo kommun är viktigast?

Anställ lärarassistenter som tar hand om de administrativa sysslorna

S
M
C
L

Mindre barngrupper i skola och förskola

S
M
SD
C
L
V
KD
MP

Det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid

C
V
MP

Starta äldrevårdscentraler där allt för äldre är samlat under samma tak

S
M
SD
L
KD

Kommunen ska bygga fler trygghetslägenheter

KD

Utveckla e-tjänster inom kommunen för de äldre

MP

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får en fast personalgrupp

SD
V