SD
Sverigedemokraterna i Gullspångs kommun

Vi är partiet för trygghet. Man ska kunna känna sig trygg i offentliga miljöer, trygg i arbetslivet och trygg att stat och myndigheter ska vara där för medborgaren och inte tvärt om.

Våra viktigaste politiska förslag:

  • Invandring och integration

  • Äldreomsorg och pensioner

  • Lag och ordning

  • Jobb och sysselsättning

  • Näringsliv och företagande

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi och ett eller flera ytterligare partier styr i Gullspångs kommun.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej!

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej!

Gullspångs kommun ska erbjuda gymnasieutbildningar i egen regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tjänstemän och politiker i Gullspångs kommun ska utbildas i genusbudgetering
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande förslag i Gullspångs kommun är viktigast?
  • Maten som serveras i kommunens verksamhet ska i högre grad vara närproducerad
  • Mer boendeplatser för äldre och funktionsnedsatta
  • Öka anslaget till underhållet av de kommunala vägarna