S
Socialdemokraterna i Gullspångs kommun

Vi vill tillsammans med dig utveckla Gullspångs kommun. Många tar för givet att den kommunala servicen bara ska fungera och att den ska vara bra och visst ska det vara så. Nu satsar vi på mer personal i förskola, förskoleklass, grundskolor och äldreomsorg. Vi bygger om grundskolor och ny förskola, bostadsbolaget bygger nya hyresrätter. Vi vill utveckla samverkan med lokala näringslivet. Vi vill utveckla musik- och kulturskolan. Öka samverkan med föreningslivet och utveckla arrangörsstödet

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Inom förskolan vill vi ha öppettider som passar barn och föräldrars behov. Ha mer personal i förskolan och skolan. Ha mer fritidsaktiviteter för unga

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill utveckla samverkan med lokala näringslivet för att behålla jobben men också kunna få fler. När kommunen bygger ska vi anlita lokala företagare

 • Bygga och bo

  Ta fram byggbara tomter gärna i sjönära läge Bostadsbolaget ska bygga fler hyresrätter Bygga nytt LSS- boende Samverka med mäklare Detaljplan industri

 • Jobb och sysselsättning

  Samverkan med lokala näringslivet Samverkan med besöksnäringen och handel Bättre möjligheter till vuxenstudier Utveckla ungdomsprojekt för jobb

 • Äldreomsorg och pensioner

  Öka kvalitén på maten för äldre förbättra dagvård och anhörigstöd mer personal i äldreomsorgen utveckla hemtjänst, korttidsplatser o särskilt boende

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi samverkar idag med Centerpartiet och kan tänka oss fortsätta. Det kan också vara med fler partier

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Gullspångs kommun ska erbjuda gymnasieutbildningar i egen regi
Svar:
Ganska bra förslag
Tjänstemän och politiker i Gullspångs kommun ska utbildas i genusbudgetering
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Gullspångs kommun är viktigast?
 • Mer boendeplatser för äldre och funktionsnedsatta
 • Extra stöd till barn med särskilda behov i Gullspångs skolor
 • Mindre barngrupper i Gullspångs förskolor