FI
Feministiskt initiativ i Gullspångs kommun

Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsvariation, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. FiGullspång har en vision om en jämställd kommun med grund i delaktighet, solidaritet och utveckling. Vi vill se en ekonomiskt stabil och rättvis offentlig sektor som bidrar till social och ekonomisk välfärd. Vi vill bygga ett samhälle som ser och omfamnar alla människor.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vår skola ska ha ett obligatoriskt könsmakts- funktionalitets- hbtq- och antirasistiskt perspektiv och jobba ämnesövergripande med formativ bedömning

 • Ekonomi och skatter

  För en jämställd och rättvis budget behövs utbildning i och användande av genusbudgetering. Detta vill vi införa.

 • Lag och ordning

  Verka för ett ökat kommunalt ansvarstagande för att förebygga våld liksom för behandling och stöd till utsatta med alla former av problematik och liv.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi vill att kollektivtrafiken byggs ut inom kommunen och även tillse att kommuninvånare kan pendla till studier, arbete och fritidsaktiviteter.

 • Övrigt

  Kulturen ska befinna sig i politikens centrum eftersom den är en självklar del av det mänskliga livet. Alla har rätt att ta del av andras uttryck.

Gullspångs kommun ska erbjuda gymnasieutbildningar i egen regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tjänstemän och politiker i Gullspångs kommun ska utbildas i genusbudgetering
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg