Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Gotland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Lägg ut sjukgymnastiken på Gotland på privata aktörer
50%
L
MP
SD
M
C
FI
V
S
KD
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Gotland ska bli självförsörjande på förnybar energi
50%
FI
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
Bra förslag
69 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
FI
L
MP
V
M
S
C
KD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
FI
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
69 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
FI
L
MP
V
M
S
C
SD
KD
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
FI
L
MP
SD
V
S
C
M
KD
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
FI
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
50%
FI
L
SD
MP
V
M
C
S
KD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
FI
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
Bra förslag
69 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
FI
MP
V
S
L
SD
M
C
KD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
FI
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
SD
M
C
FI
MP
V
S
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Hårda miljökrav ska ställas vid upphandlingar av leverantörer till regionen
50%
FI
L
MP
V
M
S
C
SD
KD
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
FI
L
MP
SD
V
M
S
C
KD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
69 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
SD
C
MP
V
M
S
KD
FI
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
FI
L
V
S
MP
SD
M
C
KD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Ansök om tillstånd för gårdsförsäljning av öl och vin för vårt län
50%
L
SD
M
C
FI
MP
V
S
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
FI
L
SD
V
S
C
MP
M
KD
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SD
FI
MP
V
M
S
C
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
FI
L
MP
V
M
S
C
KD
SD
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 21: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
FI
L
MP
V
M
S
C
KD
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 22: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
M
C
L
MP
S
KD
SD
FI
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 23: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
FI
L
MP
V
M
S
C
KD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 24: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
SD
M
S
C
FI
MP
V
KD
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 25: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
FI
L
MP
V
M
S
C
KD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 26: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
FI
MP
V
S
L
SD
M
C
KD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 27: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
MP
SD
M
C
FI
V
S
KD
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 28: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
FI
MP
V
C
L
SD
M
S
KD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 29: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
SD
M
C
FI
MP
V
S
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 30: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
FI
SD
V
L
MP
M
S
C
KD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 31: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
MP
SD
V
M
S
C
FI
KD
Bra förslag
67 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 32: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
FI
L
MP
V
M
S
SD
C
KD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 33: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
C
FI
L
V
M
S
KD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 34: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
SD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP
FI

Näringsliv och lokalt företagande

C
M
L

Skola och utbildning

S
V
MP
L
FI

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
M
SD
MP
FI

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 35: Vilka av följande områden i Region Gotlands budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SD
L

Förlossningsvård

S
FI

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

V

Kollektivtrafik

C
MP
L
FI

Psykiatri

C
S
V
SD
MP
FI

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

C
S
M
V
SD
MP
L

Fråga 36: Vilka av följande förslag för Region Gotland är viktigast?

Bygg studentlägenheter i Visby

C
V
SD
MP
L

Bemannade skolbibliotek

FI

Kulturskolan ska vara avgiftsfri

FI

Fler trygghetsboenden för äldre

C
S
M
V
SD
MP
L

Färre barn i förskolegrupperna

S
V
FI

Rusta upp Hemsebadet

S
SD
MP

Inför en servicegaranti för handläggning av bygglov

C
M
L

Fråga 37: Vilka av följande förslag för Region Gotland är viktigast?

Alla som vill ska få en fast läkarkontakt

C
S
V
SD
L

Bättre arbetsvillkor för personal inom vården

S
V
SD
MP
FI

Utökade öppettider på vårdcentralerna

M
L

Förbättra förlossningsvården

FI

Mer självmordsförebyggande arbete

C
S
V
SD
MP
FI

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

C
M
MP
L