Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Götene kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CGÖFKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Sänk avståndsgränserna för när elever har rätt till skolskjuts
50%
MP
L
V
SD
GÖF
C
S
KD
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Kommunen ska ta ansvaret för att Lundsbrunn lever vidare som en kurort
50%
M
SD
GÖF
MP
L
V
KD
C
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
M
SD
GÖF
C
V
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
GÖF
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
GÖF
MP
V
M
SD
C
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
V
M
SD
GÖF
C
MP
KD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
GÖF
MP
L
V
KD
M
C
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
M
SD
GÖF
S
V
C
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
GÖF
MP
L
V
KD
C
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
M
GÖF
L
KD
SD
C
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
SD
GÖF
C
MP
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
M
SD
C
KD
GÖF
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
M
GÖF
S
MP
V
KD
SD
C
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
KD
M
SD
GÖF
S
MP
V
C
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
M
SD
GÖF
C
MP
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
M
SD
GÖF
C
S
L
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
GÖF
MP
L
V
KD
M
SD
C
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
GÖF

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

SD
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
C
GÖF
SD
M
KD
V
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

S
KD
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
GÖF
SD
M
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Götene kommun är viktigast?

Höj anslaget till underhåll av kommunens vägar

C
GÖF
SD

Maten i kommunens verksamhet ska produceras enligt svenska krav

S
C
SD
M
KD
L
MP

Fler platser på Götenes äldreboenden

GÖF
SD
M
KD
L

Inrätta ett resurscenter för barn med särskilda behov

GÖF
KD
MP

Ökat stöd till boenden för ensamkommande barn

C
L

Kommunanställda ska ha rätt till heltid

S
M
MP