Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Göteborgs stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  DEM
  Demokraterna
  14
  C
  Centerpartiet
  3

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
FIKDLMPMSSDVägVV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför miljözoner i Göteborgs innerstad som begränsar biltrafiken
50%
FI
MP
L
V
KD
SD
M
S
C
DEM
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Avskaffa stadsdelsnämnderna
50%
KD
MP
L
SD
V
M
S
FI
C
DEM
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Utformningen av Västlänken ska utredas på nytt
50%
SD
FI
KD
MP
L
V
M
S
C
DEM
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Planerna på en linbana över Göta Älv ska stoppas
50%
SD
FI
KD
MP
L
V
M
S
C
DEM
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SD
FI
KD
MP
V
M
S
C
DEM
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
FI
MP
L
V
S
KD
SD
M
C
DEM
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
FI
MP
L
V
M
S
C
DEM
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
FI
SD
V
S
KD
MP
L
M
C
DEM
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
S
FI
KD
MP
L
V
C
DEM
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
SD
M
S
FI
MP
V
C
DEM
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
FI
KD
MP
L
V
S
C
DEM
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
FI
MP
V
KD
L
SD
M
S
C
DEM
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
SD
M
FI
MP
V
S
C
DEM
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
FI
MP
L
V
KD
SD
M
S
C
DEM
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
M
S
FI
MP
V
C
SD
DEM
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
24 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
FI
MP
SD
V
KD
L
M
S
C
DEM
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
SD
M
S
FI
MP
V
C
DEM
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
FI
MP
V
S
KD
L
SD
M
C
DEM
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
FI
MP
SD
KD
L
V
M
S
C
DEM
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
V
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
FI

Näringsliv och lokalt företagande

KD

Skola och utbildning

S
M
V
SD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V
MP
FI

Stöd till personer med funktionsnedsättning

FI

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M
SD
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilka av följande förslag i Göteborgs stad är viktigast?

Högre lön till lärare i "svåra" klasser

M
SD
L

Inför avgiftsfri förskola

FI

Garantera hemtjänst till alla 75+ och äldreboende för alla 85+

SD
KD

Gratis kollektivtrafik för alla 65+

V
SD
FI

Utöka antalet mötesplatser för äldre

S
M
KD

Inför maxtak för elever i förskolegrupperna

V
L
MP
KD

Stadens förskolor ska vara fria från giftiga plaster

MP

Anställ mer resurspersonal i skolan

S
M
V
L
MP
FI

Fråga 22: Vilka av följande förslag i Göteborgs stad tycker du är viktigast?

Kostnadsfri rådgivning till alla nystartade företag

Inget parti har valt den här frågan

Anlägg stadsodlingar på kommunal mark

V
MP
FI

Sätt upp övervakningskameror på platser som upplevs otrygga

S
M
SD
L
KD

Snabbare bygglovsprocess

S
M
L
MP
KD
FI

Skapa enhet för invandrade Göteborgare som vill återvända till sina hemländer

SD

Långsiktig finansiering till kvinnojourer

S
V
MP
KD
FI

Anställ fler ordningsvakter i och kring Nordstan

M
SD