Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Gislaveds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    WEP
    Westbopartiet
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gislaveds kommun ska överlåta arenabyggen till näringslivet
50%
MP
L
SD
M
K
KD
C
S
V
WEP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Nej till en ny simhall i Gislaveds kommun
50%
KD
C
V
MP
K
L
SD
M
S
WEP
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
M
C
V
MP
K
S
WEP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
K
L
C
S
KD
SD
M
WEP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
MP
K
L
M
C
S
WEP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
K
KD
C
L
M
S
SD
WEP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
K
SD
M
V
MP
L
KD
C
S
WEP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
SD
M
C
S
V
K
WEP
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
V
MP
K
L
C
S
WEP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
K
S
MP
L
SD
M
C
KD
WEP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
SD
M
V
K
KD
C
S
WEP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
S
K
L
KD
SD
M
WEP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SD
M
C
S
V
K
MP
WEP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
K
KD
S
MP
L
SD
M
C
WEP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
SD
M
C
S
V
K
WEP
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
K
L
KD
SD
M
C
WEP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
K
SD
V
L
KD
M
C
S
WEP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
L
V

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

KD
MP

Skola och utbildning

S
C
M
SD
KD
L
K
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

K

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
M
SD
L
K
V

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Gislaveds kommun är viktigast?

Skapa en ny gågata i Gislaveds centrum

MP

Bygg fler trygghetsboende i vår kommun

S
M
SD
KD
K
V

Öka antalet platser på kommunens korttidsboenden

C
M
L
K
V

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

S
C
SD
KD
L
MP
V

EU-kunskaperna ska fördjupas i Gislaveds skolor

MP

Inför lärarassistenter i skolan för att avlasta lärarna

S
C
M
SD
KD
L
K