Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Gällivare kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  SJV
  Sjukvårdspartiet
  2
  MV
  Malmfältens Väl
  2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
KOMMUMPMNSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Alla elever i Gällivares skolor ska ha rätt till minst 3 timmars undervisning i veckan i sitt minoritetsspråk
50%
NS
KOMMU
V
MP
M
S
SD
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
NS
V
KOMMU
MP
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Kommunen ska se till att LKAB bättre ekonomiskt kompenserar alla som drabbas av gruvutvidgningen i Malmberget.
50%
NS
KOMMU
V
SD
S
MP
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
NS
KOMMU
MP
SD
M
S
V
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
NS
KOMMU
V
MP
S
SD
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
NS
MP
SD
M
KOMMU
V
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KOMMU
V
MP
SD
S
NS
M
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
NS
SD
S
KOMMU
V
MP
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KOMMU
MP
SD
M
S
NS
V
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
NS
KOMMU
V
MP
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
NS
KOMMU
V
MP
SD
S
M
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
M
NS
KOMMU
V
MP
SD
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KOMMU
S
NS
V
MP
SD
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
SD
M
S
NS
KOMMU
V
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
KOMMU
MP
M
S
NS
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
NS
SD
M
KOMMU
V
MP
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
NS
V
MP
M
S
KOMMU
SD
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
NS
KOMMU
V
S
MP
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
KOMMU
NS

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
MP
V
KOMMU
NS

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M
SD
V
KOMMU
NS

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Gällivare kommun är viktigast?

Kommunen ska subventionera utbildning av obehöriga till lärare

SD
MP
V
NS

Skapa fler platser på Gällivares äldreboende

Inget parti har valt den här frågan

Avsätt medel till eftersatt underhåll av vägar

S
M
SD
KOMMU

Bygg fler trygghetsboenden för kommunens äldre

S
M
SD
MP
V
KOMMU
NS

Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter

Inget parti har valt den här frågan

Barngrupperna i Gällivares förskolan ska minska

S
M
MP
V
KOMMU
NS

Erbjuda barn- och äldreomsorg på samiska, meänkieli och finska.

Inget parti har valt den här frågan