Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Gagnefs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKOSAKDLMPMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gagnef kommun ska utöka sin sophämtning till att innefatta mer än brännbart- och komposterbart matavfall
50%
V
MP
L
M
KD
KOSA
S
C
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster ska själv kunna välja utförare.
50%
V
MP
L
M
KD
KOSA
C
S
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
KOSA
S
C
V
MP
M
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
KOSA
C
M
KD
S
SD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
M
KD
C
MP
S
V
SD
KOSA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
M
KD
C
L
S
MP
SD
KOSA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
KOSA
V
MP
L
S
C
KD
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
MP
L
M
KD
KOSA
S
C
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
KD
KOSA
V
MP
L
S
C
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
L
M
KD
S
C
SD
KOSA
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
KD
KOSA
C
V
MP
S
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
M
S
C
L
KD
SD
KOSA
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
M
KD
C
MP
S
V
SD
KOSA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
KOSA
L
M
KD
S
C
SD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
M
KD
KOSA
C
V
S
MP
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
MP
L
M
KD
KOSA
C
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
L
C
M
KD
KOSA
S
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
S
KOSA
KD
L
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

M
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

C
S
KOSA
KD
M
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
S
KOSA
KD
M
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för skolan i Gagnefs kommun är viktigast?

Ny förskola ska byggas i Dala-Floda

C
S
KOSA
KD
M
L

Ny skola/förskola ska byggas i Bäsna

C
S
KOSA
KD
L
MP

Djursåsskolan ska renoveras och byggas om

S
KD
M
L
MP
V

Inrätta en kommunal vuxenutbildning i demensvård i Hedens skola

V

Riv upp sommarcentraliseringen av förskola och fritids

C
V

Samla all förskoleverksamhet i Mockfjärd på ett ställe

KOSA
M
MP

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Gagnefs kommun är viktigast?

Bygg ett demensboende i Mockfjärd

C
KOSA
KD
M
L
MP

Bygg ut det särskilda boendet i Björbo

KOSA
L
MP
V

Återinför kommunens första-hjälpen-insats i väntan på ambulans

C
KD
V

Ökat stödet till kultur- och fritidsföreningar

KD
M
L

Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster

MP
V

Underlätta för företag genom att förenkla tillsyn och kontroll

C
S
KOSA
M