Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Forshaga kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKomBäKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Det ska vara mindre biltrafik i Forshaga och Deje centrum
50%
MP
V
C
M
S
L
KD
KomBä
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Skolorna i Forshaga ska servera ekologisk och närproducerad mat även om det kostar mer
50%
MP
V
KD
KomBä
C
SD
M
S
L
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KomBä
C
SD
M
S
KD
V
MP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
KomBä
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
KomBä
C
SD
M
MP
V
S
L
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
KomBä
C
S
L
M
V
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
L
V
KD
KomBä
C
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
KomBä
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KomBä
C
SD
M
MP
V
KD
S
L
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KomBä
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
KomBä
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
KD
KomBä
SD
M
L
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
KomBä
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
KomBä
KD
C
SD
M
S
L
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
KomBä
C
SD
M
S
V
MP
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
KomBä
C
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
KomBä
SD
M
KD
C
S
L
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD
C
KomBä
KD

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

KomBä
L

Skola och utbildning

S
M
C
KD
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
KomBä
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Forshaga kommun är viktigast?

Ökat underhåll av vägar i Forshaga kommun

Inget parti har valt den här frågan

Ta bort delade turer inom hemtjänsten

S
SD
C
KomBä
V

Öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen

S
M
C
KomBä
KD
V
MP

Bygg fler cykelvägar

MP

Kommunanställda ska få vidareutbildning med bibehållen lön

SD
V
L

Utveckla samarbetet mellan Forshaga kommun och polisen

M
C
KD
L

Erbjud vägledning till nystartade företag

SD
L

Anställ fältassistenter som jobbar kvälls- och nattetid

S
M
KomBä