Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Finspångs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Vi ska införa skoluniform i den kommunala grundskolan i Finspång
50%
SD
MP
L
KD
C
V
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
C
V
M
SD
S
MP
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
C
V
M
KD
SD
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
M
SD
MP
L
V
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
C
V
M
S
L
SD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
MP
L
KD
C
V
S
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
C
V
M
SD
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
MP
KD
C
V
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
M
L
KD
SD
S
V
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
C
M
SD
S
V
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
M
SD
MP
L
KD
C
S
V
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
L

Skola och utbildning

S
SD
M
V
C
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

MP

Äldreomsorg

S
SD
M
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för skolan i Finspångs kommun är viktigast?

Anställ fler vuxna i skolan för att få upp betygen

KD

Inför avgiftsfri kulturskola för alla

Inget parti har valt den här frågan

Gör en extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

S
SD
M
V
C
L
MP

Mer specialpedagoger för barn med särskilda behov

SD
M
V
C
KD
L

Minska grupperna i förskolan

Inget parti har valt den här frågan

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

S
M
V
C
KD
L
MP

Fråga 19: Vilka av följande förslag för äldre i Finspångs kommun är viktigast?

Alla över 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende om de så önskar

S
SD
C
KD
L
MP

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får en fast grupp av personal

V

Garantera att äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

M
C
KD
L

Gör det gratis för pensionärer att åka kollektivtrafik

V

Kommunen ska bygga  fler trygghetslägenheter

SD
M
C
KD
L
MP

Utöka antalet mötesplatser för äldre

S
SD
M
V
MP