V
Vänsterpartiet i Filipstads kommun

Vi vill ha en ett samhällle som är bra för alla inte för några få. Ett jämlikt, jämställt och miljömedvetet samhälle. Där skola vård och omsorg är något vi tillsammans tar ansvar för och gemensamt betalar för. man ska absolut inte tjäna pengar på den delen i samhället. Det är dags att ställa om samhället till 6h arbetsdag. Vi måste få ett hållbart arbetsliv och även orka bli gammal för att rå om oss själva och varandra. Vill du ha vänsterpolitik - rösta på oss!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Försök med 6 timmars arbetsdag

 • Invandring och integration

  vill vi fortsätta satsningen på integrationen i vår kommun och medverka till Nationella satsningar. Vi vill ha mångkultur.

 • Bygga och bo

  Vi bygget just nu ett äldreboende - vi vill även bygga allmännyttiga bostäder.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vår kommun ska vara den mest jämställda kommunen i Värmland.

 • Övrigt

  Vidareutveckla och förmera kommunens konst, musik och utsmyckningar –skapa en än bättre levnads- och besöksmiljö i Filipstads kommun

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi fortsätter gärna att styra vår kommun med andra partier. Det mest självklara är med s.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Fler cykelvägar ska byggas i Filipstads kommun
 • Folkets hus i Filipstad ska utvecklas till ett kultur-och ungdomshus
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare