SD
Sverigedemokraterna i Filipstads kommun

Vi är Sveriges nya folkrörelse som prioriterar Sveriges och våra invånares välmående. I Filipstads kommun värnar vi om att hela kommunen ska leva och motsätter oss nedskärningar av samhällsservice.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Kommunen behöver redovisa kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till kommunen för att få en korrekt bild av vad detta kostar skattebetalarna.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi jobbar mot förbättringar för både personal och brukare istället för att äldreomsorgen ska användas som en språkskola och ett integrationsprojekt.

 • Invandring och integration

  Människor boendes i Filipstads kommun som har uppehållstillstånd ska erbjudas hjälp och tips av en återvandringshandläggare om hur man återvandrar.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi kommer jobba mot ungdomars psykiska ohälsa. Välmående ungdomar är en vinst för alla, inte minst ungdomarna själva.

 • Bygga och bo

  All politik i Filipstads kommun måste ta avstamp i hur hela kommunen kan leva och göras attraktivare. Extra viktigt är det för de mindre orterna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Hur konstellationen ser ut är inte det viktiga. Det viktiga är vilken politik den producerar och vi hoppas på landsbygdsvänlig och sverigedemokratisk politik som kommer gynna hela kommunen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, det viktiga är politiken som genomförs. Inte partibeteckningen på de som genomför den.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Bygg anpassade boenden för äldre i Lesjöfors
 • Bygg en ny F-6 skola i Filipstad
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare