S
Socialdemokraterna i Filipstads kommun

Vi vill se en kommun som ger alla bra förutsättningar att utvecklas, oavsett bakgrund eller uppväxt. Här tar vi tillvara allas kompetenser och idéer och jobbar tillsammans för utveckling till en ekonomisk,ekologiskt och socialt hållbar kommun. Det förutsätter en ansvarsfull ekonomi, det gynnar på sikt alla, mest de som är i störst behov av kommunala tjänster. Därför kommer vi att prioritera utbildning, barnomsorg och en trygg ålderdom

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi kommer att slutföra nybygge av F-6 skola i Filipstad och den pedagogiska utveckling det ska leda till, ytterligare ett steg mot ännu bättre skola

 • Invandring och integration

  Fortsatt satsning på praktik, språkträning och utbildning för nyanlända. Samordnat i ett hus för komvux, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi kommer att slutföra nybygge av ett nytt demensboende i Filipstad och starta ombyggnad eller nybyggnad av anpassade bostäder i Lesjöfors

 • Bygga och bo

  Vi vill få igång byggnation på Finnshytteområdet av hyreslägenheter och villor

 • Övrigt

  Utveckla Folkets hus till ett folkets kulturhus som samlar aktiviteter från kulturskola, ungdomens hus , föreningar där Bio och bibliotek finns idag.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi fortsätter gärna att arbeta tillsammans med några av de samarbetspartier vi har idag. De är vänsterpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte arbeta tillsammans med sverigedemokraterna.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Bygg en ny F-6 skola i Filipstad
 • Bygg anpassade boenden för äldre i Lesjöfors
 • Folkets hus i Filipstad ska utvecklas till ett kultur-och ungdomshus