M
Moderaterna i Filipstads kommun

Filipstads kommun behöver en ny politisk majoritet och ett NYTT ledarskap som bryr sig om medborgarna också mellan valen. Moderaternas koncept leder och utvecklar Filipstad nu och i framtiden. Moderaterna arbetar långsiktigt enligt mottot ; För en trygg och ansvarsfull utveckling av Filipstads kommun med en ekonomi i balans där verksamhet och budget väger lika. Moderaterna erbjuder väljarna Trygghet, Stabilitet och Handlingskraft. -Hela kommunen ska utvecklas och leva !

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi ska profilera Moderaternas företagarpolitik och i nära samarbete med företagarna i kommunen bidra till att utveckla kommunens näringsliv.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi ska särskilt stimulera unga som vill starta företag. Arbete och sysselsättning är en förutsättning för att HELA kommunen ska utvecklas och leva

 • Bygga och bo

  Bygga bostäder för unga Fler bostäder i strandnära och centrala områden Utveckla och skapa attraktiva och besöksvänliga centrum med ordning och reda

 • Skola och utbildning

  Utveckla samarbetet mellan utbildningsväsende och näringsliv för att ta fram "rätt kompetens" utifrån vad som efterfrågas. System för mentorskap

 • Sjukvård och hälsa

  Valfrihet inom vård- och omsorg. -Det ska vara möjligt att välja bort vårdgivare som man inte är nöjd med ! Trygg vård och omsorg av hög kvalitét

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Borgerlig majoritet med Moderaterna som största parti.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Moderaterna i Filipstads kommun delar partiets ideologi och politik på riks-nivå.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Filipstads kommun ska ska skapa fler "enkla" jobb
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare
 • Bygg anpassade boenden för äldre i Lesjöfors