MP
Miljöpartiet i Filipstads kommun

Miljön är den absolut viktigaste frågan för alla, och mp är enda partiet som driver detta fullt ut.mp

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Underlätta invandring

 • Miljö och klimat

  Skydda skogar spec. nära tätorter

 • Bygga och bo

  Värna om strandrätten

 • Trafik och infrastruktur

  Underlätta för kollektivtrafikanter

 • Skola och utbildning

  Behåll mindre skolor på landsbygden

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Mp borde vara eget parti, fritt från vänster och höger allianser.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna, SD och KD.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi är emot höghastighetståg,satsa på hela Sveriges järnvägar.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Kultur och fritid
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Fler cykelvägar ska byggas i Filipstads kommun
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare
 • Erbjuda subventionerad kollektivtrafik till skolbarn och pensionärer