L
Liberalerna i Filipstads kommun

Vi vill att människan ska födas fri och leva efter egna val och att få tillbringa sina sista år efter egna val. Bakgrunden ska inte spela någon roll, utan det är framtiden som ska vara viktig och som man har stakat ut själv. Man ska ha möjlighet att tjäna sina egna pengar och kunna råda över sina handlingar. Ingen ska födas in eller påverkas av t.ex skolan till en viss religion. Det ska man själv som självständig individ välja mao inga frireligiösa skolor! Vi värnar havet och bevara vår miljö.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Skola och utbildning är viktiga för att kunna forma sitt fortsatta liv. Kunskap ger insikt och man kan ta bra beslut baserat på kunskap och fakta.

 • Miljö och klimat

  Vi måste hjälpas åt att värna hav och miljö för att inte utplåna förutsättningen för liv på jorden.

 • Invandring och integration

  Invandringen får inte vara större än att vi hinner och kan ta hand och hjälpa varje individ att skapa sig ett självständigt och bra liv utan bidrag.

 • Bygga och bo

  Fler bostäder måste byggas till en kostnad så att unga människor har råd att bo i ett eget boende.

 • Lag och ordning

  Fler poliser måste utbildas och framförallt synas på våra gator, torg och landsbygd. Polisen måste få befogenhet för att kunna hindra och lösa brott.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill inte ha SD på nån ledande plats! Vi kan tänka oss att gå i allians med Centern utan Moderaterna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, SD och M

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej!

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Vägar, gator och parker
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Bygg anpassade boenden för äldre i Lesjöfors
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare
 • Filipstads kommun ska ska skapa fler "enkla" jobb