KD
Kristdemokraterna i Filipstads kommun

KD lovar inte allt till alla men vi lovar att prioritera välfärden. Vi kombinerar valfrihet med omsorg och sätter familjen i centrum för vår politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldreboendegaranti - Alla över 85 ska ha rätt till anpassat boende om de önskar.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Alla över 65 ska ha rätt till trygghetslarm om de önskar

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill införa mobil team i samarbete med landstinget/regionen. För en del patienter är det bättre att läkaren kommer hem till en.

 • Skola och utbildning

  Gruppstorekarna inom förskolan måste minska.

 • Övrigt

  Utveckla samarbetet med föreningslivet. Föreningar och församlingar är viktiga för ett gott samhälle och bidrar inte minst till integrationen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett styre med starkt genomslag för kristdemokratisk politik.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Bygg anpassade boenden för äldre i Lesjöfors
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare