C
Centerpartiet i Filipstads kommun

Vi strävar efter lokala lösningar för kommunens utveckling framåt, även utanför centralorten. Vi vill utveckla kommunen genom att hjälpa och ge service till dem som vill bo och verka här. Kommunens personal ska hjälp inte stjälpa i den byråkratiska djungeln. Vi strävar efter att lokala initiativ tas tillvara.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Det är oerhört viktigt att alla som vill och kan arbeta får ett avlönat arbete. Alla har vi börjat med enkla arbeten och vi behöver fler sådana.

 • Näringsliv och företagande

  Vi behöver många små företag, det ger en stabilare arbetsmarknad. Vi eftersträvar mindre byråkratiskt krångel. Gör det enklare och stimulera fler.

 • Skola och utbildning

  En väl fungerande skola, nära dig. Vi slår vakt om byskolorna och högstadiet i Lesjöfors. Frukost i skolan ger bättre förutsättningar att klara skolan

 • Sjukvård och hälsa

  Väl på plats fungerar vården. Vägen dit tar för lång tid och det är svårt att få kontakt, det måste vi åtgärda. Inför äldrevårdscentraler.

 • Trafik och infrastruktur

  Utbyggt bredband och telefoni i hela kommunen. Öppna inlandsbanan. Vägnätet behöver rustas. Buss Stockholm-Oslo via Filipstad inte bara längs E 18.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi önskar att den socialdemokratiska dominansen bryts. Till detta krävs samarbete med övriga allianspartier. C behöver 1-2 nya mandat för att bättre kunna påverka det politiska utfallet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte som vi märkt av.

Filipstad ska ha en gemensam högstadieskola för hela kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag i Filipstads kommun är viktigast?
 • Erbjud frukost till elever i Filipstads grundskolor
 • Filipstads kommun ska ska skapa fler "enkla" jobb
 • Gör stimulansinsatser för fler unga företagare