Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Essunga kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Återinför möjligheten att upprätta särskilda klasser för stökiga elever
50%
SD
V
MP
L
KD
C
S
M
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Verksamheten på kulturskolan i Essunga ska vara avgiftsfri
50%
V
MP
L
KD
SD
C
S
M
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
C
M
V
MP
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
C
S
M
SD
MP
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
C
M
MP
L
S
V
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
KD
C
S
L
M
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
V
MP
L
C
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
KD
SD
C
M
MP
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
MP
L
KD
C
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
L
KD
C
M
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
SD
C
V
MP
S
M
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
S
L
KD
SD
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
L
KD
C
S
M
V
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
MP
L
KD
C
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
SD
C
M
KD
V
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
C
S
V
L
KD
SD
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
V
L
KD
C
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
C
SD
KD
MP
V

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
S
C
KD
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
C
SD
KD
L
MP
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilket av följande förslag i Essunga kommun är viktigast?

Renovera Jonslunds skola

M
S
C
KD
MP
V

Bygg ut Dalagårdens förskola

Inget parti har valt den här frågan

Lägenheter ska byggas på Kerstinsås äldreboende för parboende

M
C
KD
MP

Bygg fler gång- och cykelvägar i hela kommunen

L
MP

Kommunen ska i högre grad servera närproducerad mat i verksamheterna

S
C
SD
L
V

Minst en sjuksköterska i varje mobilt team i hemsjukvården

M
SD
KD
V

Utveckla vuxenutbildningen i Essunga

S
L

Höj anslaget till näringslivsutveckling

SD