Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Emmaboda kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    B-ALT
    Bästa Alternativet
    3

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
50%
KD
SD
MP
V
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
SD
V
M
S
C
B-ALT
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
S
KD
SD
M
C
B-ALT
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
V
SD
S
MP
M
C
B-ALT
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
SD
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
MP
KD
V
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
SD
C
M
S
V
B-ALT
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
V
C
S
KD
B-ALT
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
SD
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
SD
M
MP
V
S
C
B-ALT
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
KD
SD
S
M
B-ALT
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
SD
C
M
S
MP
V
B-ALT
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
SD
S
KD
C
M
B-ALT
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
V
SD
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
SD
C
M
S
B-ALT
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
C
S
M
V
KD
B-ALT
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C
SD
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD

Skola och utbildning

S
M
C
SD
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
C
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Emmabodas kommun är viktigast?

Bygg  en ny sporthall i Emmaboda

C

Inför gratis trygghetslarm till Emmaboda kommuns äldre

SD
V

Bygg en skate-kickbike- och parkourpark i kommunen

C

Emmabodas fordonsflotta ska vara fossilfri 2025

S
V
KD

Anställ mer personal till Emmabodas skolor

SD
V

Påbörja arbetet med att utveckla stationsområdet i Emmaboda

S
C
KD

Få ordning på underskotten i bildningsnämnden och socialnämnden

S
M
SD
KD