Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ekerö kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    V
    Vänsterpartiet
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDÖ
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg Ekerö Arena
50%
MP
C
Ö
L
S
KD
SD
M
V
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
C
KD
Ö
L
SD
S
V
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
Ö
L
S
KD
SD
M
V
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
MP
C
Ö
L
S
V
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
Ö
SD
C
L
S
M
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
C
KD
Ö
L
S
V
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
KD
Ö
SD
S
M
MP
L
V
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
Ö
SD
M
MP
C
KD
L
S
V
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
Ö
SD
S
C
KD
L
M
V
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
KD
L
SD
M
MP
Ö
S
V
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
Ö
L
KD
SD
S
M
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
M
MP
Ö
L
SD
S
V
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
Ö
SD
S
MP
C
KD
L
M
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
KD
Ö
L
SD
M
MP
S
V
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
Ö
S
C
KD
L
SD
M
V
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
Ö
SD
C
L
S
M
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
SD
Ö

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

L
MP

Skola och utbildning

M
S
SD
L
Ö
KD
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

L

Äldreomsorg

M
SD
Ö
KD
C

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag inom skolan för Ekerö kommun är viktigast?

Satsa på modernare utbildningsmaterial i skolan

M
C

Anställ lärarassistenter som utför administrativa sysslor

M
SD

Anställ fler specialpedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov

S
SD
L
Ö
KD
MP

Anställ mer personal i förskolan för att minska barngrupperna

S
SD
L
Ö
KD
C
MP

Alla ska ha rätt till läxhjälp som bekostas av kommunen

S

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

M
L
Ö
KD
C
MP

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Ekerö kommun är viktigast?

Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill

S
SD
Ö
KD

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

KD

Sätt upp övervakningskameror på platser som upplevs otrygga

M
SD
C

Etablera en biogasanläggning för produktion och distribution

MP

Bygg nya infartsparkeringar med laddstolpar

M
S
L
MP

Bygg fler trygghetsboenden för de äldre

M
S
SD
L
Ö
KD
C
MP

Inför ett friskvårdsbidrag till alla pensionärer

L
Ö