Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Dorotea kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CDKLKDLSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Den kommunala musikskolan i Dorotea ska läggas ner
50%
KD
L
DKL
S
V
C
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Dorotea kommun ska verka för att uttag av naturresurser ska beskattas regionalt
50%
V
KD
C
DKL
L
S
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
V
C
DKL
KD
L
S
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Dorotea kommun ska höja skatten för att klara välfärden
50%
V
KD
L
C
DKL
S
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
C
DKL
S
KD
V
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
DKL
S
KD
L
C
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
L
S
V
SD
DKL
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
L
C
DKL
S
V
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
V
KD
L
C
DKL
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
KD
L
C
DKL
S
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
C
DKL
V
KD
L
S
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
DKL
S
KD
L
C
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
DKL
V
S
L
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
S
KD
C
DKL
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
KD
L
C
DKL
S
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
C
S
KD
L
DKL
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
C
DKL
S
V
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
C
S
KD
L
DKL
V
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
DKL
KD
L
C
S
V
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
DKL
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

DKL
C
KD

Skola och utbildning

S
DKL
C
L
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
L
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Dorotea kommun är viktigast?

Dorotea ska höja anslaget till vägunderhåll i kommunen

KD

Mer närproducerad mat i kommunens verksamheter

DKL
C

Skapa bättre förutsättningar för näringslivet

S
DKL
C
L
KD

Kommunen ska satsa mer på utvecklingen av Borgafjäll

S

Inga uppsägningar av skolpersonal

L
V

De förskolor som nu finns i Dorotea kommun ska finnas kvar

L
V

Äldreboendegaranti för de som är 85+

S
DKL
C
KD
V