Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Danderyds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSD
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför särskilda klasser för stökiga elever i Danderyd
50%
S
SD
KD
C
MP
L
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
S
SD
KD
L
C
M
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
SD
KD
C
M
S
MP
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
KD
L
MP
S
C
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
SD
L
C
M
S
KD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
KD
C
M
MP
S
L
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
SD
KD
L
C
M
S
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
KD
C
M
MP
S
L
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
S
SD
KD
L
C
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
SD
KD
M
MP
S
L
C
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
SD
KD
C
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
SD
KD
M
MP
L
C
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
S
SD
KD
L
C
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
C
M
MP
S
SD
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
C
SD
KD
L
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
KD
C
MP
L
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

L

Kultur och fritid

M
S

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
C
L
KD
S
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

MP

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
C
L
KD
S
MP

Sänkt kommunalskatt

KD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Danderyd är viktigast?

Danderyds kommun ska bygga fler trygghetsboenden

M
C
L
S
MP

Stärk elevhälsan så att alla barn som behöver får träffa en kurator

L
SD
S
MP

Anställ lärarassistenter för att avlasta de administra sysslorna

C
L
KD
SD

Sätta upp solceller på kommunala tak i Danderyd

Inget parti har valt den här frågan

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

C
KD
SD

Installera övervakningskameror på platser som upplevs otrygga

M

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får samma personal

KD
S
MP