Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Burlövs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Omvandla delar av Burlövsbostäder till bostadsrätter
50%
C
L
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Burlöv kommun ska subventionera gratis kollektivtrafik till pensionärer
50%
V
L
S
MP
C
M
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
V
L
M
SD
S
C
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
V
L
SD
S
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
21 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
SD
MP
C
V
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
SD
S
C
M
V
L
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
M
SD
S
MP
C
V
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
M
SD
S
MP
V
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
MP
C
V
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
C
L
M
SD
S
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
C
L
M
SD
V
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
L
S
M
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
MP
C
L
SD
V
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
C
V
L
M
SD
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
M
SD
V
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
C
L
M
SD
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
L
SD
C
M
S
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
C

Skola och utbildning

S
SD
M
L
V
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V
C
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Sänkt kommunalskatt

SD
M
L

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Burlövs kommun är viktigast?

Öppna nya fritidsgårdar i Arlöv och Åkarp

S
M
L
V
C
MP

Bygg om Södervångsskolan i Åkarp till förskola

SD
M

Bygg bättre gång- och cykelbanor i vår kommun

S
SD
C
MP

Förättra bullerskyddet mot trafikbuller

SD
L
V

Inrätta en företagslots som förenklar samverkan kommun-näringsliv

C

Sänk avgiften för hemtjänst och äldreboenden för dem med lägst pensioner

Inget parti har valt den här frågan

Öka trivseln genom mer gröna planteringar i bebyggelsen

V
MP

Sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta platser

S
M
L