Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Bromölla kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
AltCLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Återta driften av gator och parker i kommunal regi
50%
V
Alt
S
C
L
M
SD
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Återinför dagmammorna i vår kommun
50%
C
L
Alt
M
SD
V
S
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
C
L
Alt
M
SD
V
S
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
V
L
M
S
Alt
SD
KD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
M
SD
V
L
Alt
S
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
V
Alt
M
L
SD
S
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
Alt
SD
V
L
M
S
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
Alt
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
Alt
M
SD
C
V
L
S
KD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
C
L
Alt
M
SD
KD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
M
SD
V
Alt
S
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
S
C
Alt
M
SD
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
Alt
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
C
V
SD
L
Alt
M
S
KD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
M
SD
V
Alt
S
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
M
S
C
L
Alt
SD
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
L
Alt
SD
C
M
S
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
Alt
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
C

Näringsliv och lokalt företagande

S
SD
M
C

Skola och utbildning

S
SD
M
Alt
L
V
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
Alt
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Bromöllas kommun är viktigast?

Inför tvålärarsystem med två pedagoger i varje klass

M
C

Bygg villor och bostadsrätter i Guastrand

Inget parti har valt den här frågan

Ge rabatt på VA-räkningen till den som källsorterar och sparar energi

Alt

Utveckla elevhälsan för att kunna göra tidiga insatser

S
SD
Alt
L
V

Bygg ut industrområdena och deras infrastruktur

S
SD
M
Alt
L

Producera egen energi genom solceller på kommunens byggnader

V
C

Skapa fler lärlingsplatser i vår kommun

S
SD
M
L
C