Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Boxholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    V
    Vänsterpartiet
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMSSD
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat i Boxholm även om det innebär ökade kostnader
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster ska själv kunna välja utförare
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
C
M
V
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
M
KD
SD
V
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
M
S
V
KD
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
C
V
S
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
C
V
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
SD
KD
C
M
V
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
M
SD
S
V
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
S
V
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
KD
C
M
V
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
M
S
V
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
KD
SD
C
M
V
S
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
KD
C
M
S
V
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
C
SD
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
C
SD
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Boxholm är viktigast?

Bygg fler trygghetsboenden i hela kommunen

M
C
KD

Alla elever med behov ska få skolskjuts i Boxholm

C
KD

Satsa på kommunens kulturföreningar

Inget parti har valt den här frågan

Höj lärarnas löner

Inget parti har valt den här frågan

Inför vårdhundar i äldrevården

Inget parti har valt den här frågan

Kommunen ska ha en fritidsbank där man kan låna sportutrustning

Inget parti har valt den här frågan

Erbjud lärlingsutbildningar för våra arbetslösa ungdomar

C
KD