Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Botkyrka kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDTuPV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg 500 nya bostäder i Tumba skog
50%
C
L
KD
V
S
MP
SD
TuP
M
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Tullinge ska bli en egen kommun
50%
SD
TuP
C
L
MP
KD
V
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
MP
KD
SD
TuP
S
C
V
M
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
L
MP
V
S
KD
SD
TuP
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
TuP
M
C
L
MP
V
S
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
MP
V
SD
L
S
M
KD
TuP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
50 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
TuP
M
S
C
L
MP
V
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
MP
KD
SD
TuP
M
S
V
Bra förslag
68 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
TuP
M
C
L
MP
KD
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
C
L
KD
SD
M
TuP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
MP
KD
TuP
M
S
V
SD
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
C
L
MP
KD
V
S
SD
TuP
M
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
S
MP
KD
V
SD
TuP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
KD
V
M
S
C
L
SD
TuP
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
MP
KD
SD
TuP
M
S
V
Bra förslag
68 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
C
L
KD
SD
TuP
M
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
MP
KD
SD
TuP
S
L
V
M
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
C

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD
MP
C

Skola och utbildning

S
M
TuP
SD
V
KD
MP
L
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

TuP

Äldreomsorg

S
TuP
SD
V
KD
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för inom skola och omsorg i Botkyrka är viktigast?

Höj lönerna för kommunalarbetare inom vård och omsorg

V
L

Höj lönerna för kommunens lärare

TuP
SD
KD
MP
L

Avskaffa karensdagen för de som jobbar inom förskola

V
MP

Anställ mer personal till förskola och skola

S
TuP
SD
V
KD
MP
C

Alla äldre i kommunen ska få välja själva vilket boende de behöver

M
TuP
KD
L

Anställ mer personal till äldreomsorgen

S
C

Bygg fler trygghetsboenden till de äldre

S
M
SD
C

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Botkyrka är viktigast?

Installera solceller på alla kommunens byggnaders tak

V
KD
MP

Renovera Tullinge centrum

S
TuP

Bygg en simhall i Tullinge

TuP

Bygg en till uppgång vid Tullinge pendeltåg

M
TuP
SD
KD
MP
L
C

Mer belysning för att bygga bort otrygga platser

S
M
SD
V
KD
MP
L
C

Bygg en polisstation i norra Botkyrka

M
SD
L
C

Upprätta ett center som ska jobba förebyggande mot våld

S
V