Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Borlänge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMOfaSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Det kommunala fastighetsbolaget Hushagen ska sälja Högskolan och Teknikdalen
50%
L
KD
C
Ofa
M
S
V
MP
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Borlänge kommun ska anställa ordningsvakter som komplement till polisen
50%
Ofa
MP
L
KD
C
M
S
V
SD
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
Ofa
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
Ofa
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
Ofa
KD
C
MP
L
V
M
S
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
Ofa
MP
KD
V
C
L
M
S
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
30 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
Ofa
KD
SD
M
S
MP
L
V
C
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
Ofa
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Ofa
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
Ofa
MP
V
SD
L
KD
C
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
KD
C
SD
M
Ofa
V
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
Ofa
MP
KD
V
C
S
L
SD
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
Ofa
L
KD
V
C
SD
M
S
MP
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
Ofa
MP
V
SD
L
KD
C
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
Ofa
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
Ofa
MP
S
L
KD
C
SD
M
V
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
Ofa
KD
SD
MP
L
V
C
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD

Skola och utbildning

S
M
SD
C
V
KD
L
MP
Ofa

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

C
L
Ofa

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
KD
L
Ofa

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Borlänge kommun är viktigast?

Subventionera vidareutbildning av obehöriga till lärare

S
C
KD
L
Ofa

Minska köerna till dygnet-runt-förskolan

Inget parti har valt den här frågan

Borlänge ska garantera ett långsiktigt stöd till kvinnojouren

Inget parti har valt den här frågan

Mer klimatsmart och ekologisk mat i kommunens kök

V
MP

Installera fler övervakningskameror på offentliga platser

S
M
SD

Elevhälsan ska stärkas för skolungdomar i Borlänge

M
SD
C
V
KD
L
MP
Ofa

Bygg fler cykelvägar i hela Borlänge kommun

MP

Bygg fler trygghetsbostäder för äldre

S
M
SD
C
V
KD
L
Ofa