Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Borgholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFÖLKDMSSDVÖland
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Slå samman Ölandskommunerna till en kommun
50%
KD
SD
C
M
S
Öland
FÖL
V
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
Öland
SD
FÖL
C
M
S
V
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
C
S
KD
SD
M
FÖL
Öland
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
Öland
SD
C
M
S
V
FÖL
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
Öland
SD
C
S
FÖL
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
V
KD
FÖL
C
S
Öland
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SD
FÖL
C
M
S
V
Öland
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
Öland
SD
M
V
FÖL
C
S
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
KD
Öland
SD
FÖL
C
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
SD
FÖL
C
M
V
Öland
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
KD
C
SD
FÖL
M
S
Öland
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
FÖL
C
M
S
V
Öland
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
Öland
S
SD
FÖL
C
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
SD
FÖL
C
M
S
V
Öland
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
SD
FÖL
C
M
Öland
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
Öland
SD
M
FÖL
C
S
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
C
SD
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

FÖL

Skola och utbildning

S
M
C
FÖL
Öland
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

SD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

S
Öland

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
C
FÖL
SD
Öland
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Borgholms kommun är viktigast?

Inför digitala hjälpmedel i äldreomsorgen i Borgholm

C

Låt sjätteklassarna få gå kvar i byskolorna

FÖL
Öland
KD

Bygg  ut vatten och avlopp i hela Borgholms kommun

M
V

Skapa tomter för bostäder i Rälla, Runsten och Löttorp

S
C
KD

Minska barngruppernas storlek på kommunens förskolor

SD
V

Förbättra kommunens service till företagarna

S
M
C
FÖL
SD

Erbjud trygghetsboende till alla som vill ha det

S
M
FÖL
SD
Öland
KD
V