Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Bollnäs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
BollpCKDLMPMSJVBSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bollnäs kommun ska hyressubventionera en ny bandyhall på SJ-området
50%
KD
M
C
SD
Bollp
S
MP
SJVB
V
L
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Bollnäs ska själv kunna välja utförare
50%
MP
KD
SJVB
L
M
C
SD
Bollp
S
V
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
SJVB
L
SD
Bollp
KD
V
M
C
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
KD
SJVB
V
L
M
C
Bollp
SD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SJVB
M
SD
Bollp
S
MP
V
L
C
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
M
C
SD
Bollp
SJVB
L
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
Bollp
MP
KD
SJVB
V
L
M
C
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SJVB
L
M
C
SD
Bollp
S
MP
V
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SJVB
M
SD
Bollp
MP
KD
V
L
C
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
SJVB
V
S
KD
L
M
C
SD
Bollp
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
SJVB
L
M
C
SD
Bollp
V
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
V
L
C
Bollp
S
SJVB
M
SD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
KD
SJVB
V
L
M
C
SD
Bollp
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SJVB
Bollp
S
KD
V
L
M
C
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
SJVB
L
M
C
SD
Bollp
KD
S
V
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
KD
V
Bollp
S
SJVB
L
M
C
SD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
SJVB
V
SD
L
M
C
Bollp
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
Bollp
SD
C
L
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
KD
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
M
SJVB
KD

Skola och utbildning

Bollp
SD
C
M
L
V
SJVB
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

Bollp
SD
C
M
L
V
SJVB

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Bollnäs kommun är viktigast?

Avsätt extraresurser för ökad behörighet till gymnasiet

S
Bollp
SD
C
M
L
V
KD
MP

Anställ fler lärarassistenter i Bollnäs skolor

SJVB

Subventionera gratis kollektivtrafik för alla skolungdomar

S
V

Bollnäs kommun ska skapa fler praktikplatser för invandrare

L
V
SJVB

Installera fler laddstolpar för elbilar i kommunen

KD

Lokalproducerad mat ska serveras i kommunens verksamheter

S
Bollp
SD
C
M
SJVB
MP

Anslaget till underhåll av kommunala vägnätet ska höjas

SD

Bollnäs ska behålla högstadiet i Arbrå och Kilafors

Bollp
M
L
MP