Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Bollebygds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFRKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: En ny skola med plats för 500 elever ska byggas på Kulla
50%
V
MP
L
KD
M
S
C
FR
SD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Bollebygds kommun ska freda produktiv åkermark när nya detaljplaner läggs
50%
V
MP
L
C
FR
SD
M
S
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
KD
FR
SD
MP
M
S
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
M
FR
S
KD
C
SD
L
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
FR
SD
V
MP
S
C
L
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
FR
SD
V
L
M
S
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
FR
SD
V
MP
L
KD
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
KD
C
M
FR
SD
S
MP
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
FR
SD
V
MP
L
KD
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
FR
L
KD
M
SD
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
FR
V
MP
SD
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
FR
S
KD
M
SD
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
L
C
M
S
MP
KD
FR
SD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
KD
SD
S
V
L
M
FR
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
M
FR
SD
V
KD
S
C
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
V
L
C
M
FR
SD
KD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
FR
SD
V
MP
KD
M
S
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
FR
M
C

Kultur och fritid

KD
MP

Miljö och hållbar utveckling

M
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

FR
V

Skola och utbildning

S
SD
C
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

FR
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
M
C
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Bollebygd kommun är viktigast?

Fler mindre bostäder ska skapas i centralt läge

FR
M
C
KD
L
MP
V

Garantera fler heltider för kommunanställda i Bollebygd

S
FR
V

Skapa fler förskoleplatser

S
SD
FR
M
C
L
MP
V

Anställ mer personal inom äldrevården

SD
M
KD
L

Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter

SD
MP

Installera fler övervakningskameror på offentliga platser

Inget parti har valt den här frågan