Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Bodens kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  1373
  6
  ASB
  6
  SJV
  Sjukvårdspartiet
  4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMNSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bodens kommun ska bygga en ny ishall istället för att rusta upp den gamla
50%
MP
V
C
NS
M
L
SD
S
1373
ASB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Boden ska ha färre politiker i kommunfullmäktige
50%
SD
M
MP
L
V
C
NS
S
1373
ASB
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Alla skolor i Bodens kommun ska vara läxfria nästa termin
50%
MP
L
V
NS
C
SD
M
S
1373
ASB
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
NS
SD
M
MP
V
C
S
1373
ASB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
NS
SD
M
S
1373
ASB
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
NS
SD
MP
L
V
M
S
1373
ASB
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
V
C
NS
SD
M
S
1373
ASB
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
L
V
C
S
NS
1373
ASB
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
C
NS
SD
M
S
V
1373
ASB
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
L
V
C
NS
S
1373
ASB
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
C
NS
SD
M
S
1373
ASB
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
NS
M
MP
V
SD
S
1373
ASB
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
S
L
V
C
NS
SD
M
1373
ASB
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
L
C
NS
SD
M
S
V
1373
ASB
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
V
SD
S
MP
C
M
NS
1373
ASB
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
NS
SD
M
MP
V
C
S
1373
ASB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
V
NS
S
C
SD
M
1373
ASB
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
L
NS
SD
M
V
C
S
1373
ASB
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD

Kultur och fritid

M
V

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
NS
C

Skola och utbildning

S
SD
NS
C
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
NS
C
V
L
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Bodens kommun är viktigast?

Subventionera gratis bussresor för pensionärer

M
SD
C

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

S
M
NS
MP

Byskolorna i kommunen ska behållas

M
SD
C
V
L

Inrätta en F-6 skola i centrala Boden

S
NS
L

Starta utbildningar i branscher som behöver arbetskraft

S
C
L

Avskaffa delade turer inom omsorgen

SD
NS
V
MP

Kommunens transportmedel ska drivas med el och biogas

MP

Bodens kommun ska bygga lägenheter särskilt för ungdomar

V