Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Bjurholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bjurholm ska slå ihop mer administration med grannkommunerna för att få ner kommunens kostnader
50%
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
M
V
C
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
KD
SD
C
M
S
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
SD
C
M
S
L
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
C
M
V
KD
S
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
KD
SD
C
M
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
KD
SD
M
V
C
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
C
S
L
KD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
V
L
SD
C
S
M
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
KD
SD
C
M
S
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
C
S
L
KD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
M
S
V
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
L
KD
SD
C
M
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
L
C
M
S
KD
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
C
L

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
SD
KD

Skola och utbildning

S
M
C
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

SD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

KD

Äldreomsorg

S
M
SD
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Bjurholms kommun är viktigast?

Fler ska anställas inom äldreomsorgen

S
C
SD
L
V

Bjurholm ska subventionera lägenheter för ungdomar

SD

Ökat underhåll av vägar

M
KD

Bjurholm ska avsätta mer pengar till näringslivsutveckling

Inget parti har valt den här frågan

Kommunen ska se till att anpassa skolans lokaler till behoven

S
M
C
KD
L
V

Subventionera en egen busslinje för arbetspendlare

KD

Bygg om vatten- och avloppssystemet

M
C
SD
L
V