Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Avesta kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Avesta ska satsa på effektivare matchning av nyanlända mot den lokala arbetsmarknaden
50%
L
KD
V
C
M
S
SD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Avesta ska själv kunna välja utförare
50%
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SD
M
S
KD
V
C
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
L
V
C
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
S
L
KD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
SD
M
S
L
KD
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
L
KD
V
C
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
SD
M
S
V
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
L
V
S
KD
C
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
C
SD
L
KD
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
SD
C
V
KD
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD
L

Vägar, gator och parker

S

Äldreomsorg

S
M
SD
C
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Avestas kommun är viktigast?

Anställ mer personal i hemtjänsten

S
SD
C
V

Obehöriga lärare ska kunna vidareutbilda sig med lön

M
C
KD

Köerna till äldreboenden i Avesta ska minskas

M
SD
KD
L

Avsätt extra medel för att hjälpa unga som varken går i skola eller jobbar

S
V
L

Kommunens avgiftsfria kollektivtrafik ska utökas med fler turer

C
V

Fler laddstolpar för elfordon ska sättas upp i kommunen

Inget parti har valt den här frågan

Alla skolungdomar i Avesta ska få sommarjobb av kommunen

Inget parti har valt den här frågan

Avesta kommun ska installera fler övervakningskameror på offentliga platser

M
SD
L