Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Åstorps kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    V
    Vänsterpartiet
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Åstorps kommun ska anställa egna ordningsvakter som komplement till polisen
50%
KD
C
L
M
SD
S
V
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
V
S
C
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
S
KD
L
M
SD
V
C
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
C
L
M
S
V
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
C
L
M
SD
S
V
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
KD
L
V
S
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
M
SD
V
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
KD
C
L
S
V
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
KD
C
L
M
SD
V
S
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
M
SD
L
S
V
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
S
KD
C
L
M
SD
V
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
SD
L
V
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
C
L
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
M
SD
V
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
S
KD
C
L
M
SD
V
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
M
SD
C
V
S
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
SD
M
L
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
KD

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

SD
M
L
C
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Åstorps kommun är viktigast?

Öka insatserna för att ge fler gymnasiebehörighet

S
SD
M
L
C
KD

Bygg trygghetsboenden i Åstorps kommun

SD
L
KD

Planera Björnekulla-ÅS-området för attraktiva villor och lägenheter

S
M
L
C

Inför fritt trådlöst nätverk (wifi) på kommunens äldreboenden

Inget parti har valt den här frågan

Anställ fältassistenter för att minska narkotikabruket bland ungdomar

S
SD
M
KD

Satsa på föreningslivet i kommunen

C