Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Åsele kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Åsele kommun ska säga nej till fortsatt utbyggnad av vindkraft
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
V
C
S
L
SD
ÅSP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Åsele ska verka för att kommuner med naturresurser ska få ta del av de utvinnande företagens vinster
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
ÅSP
S
C
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
V
S
C
SD
ÅSP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
ÅSP
S
L
C
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
V
ÅSP
S
C
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
C
L
ÅSP
S
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
V
ÅSP
S
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
L
ÅSP
C
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
V
ÅSP
C
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
ÅSP
S
L
C
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
V
ÅSP
S
C
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

ÅSP

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
ÅSP

Skola och utbildning

S
C
ÅSP
V
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

V

Äldreomsorg

S
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Åsele kommun är viktigast?

Subventionera utbildning av obehöriga till lärare

C
ÅSP

Inför en servicegaranti mot företag för bättre handläggning

S
ÅSP

Åsele ska skapa fler boendeplatser för äldre

S
C
V

Skolan i Fredrika ska vara kvar

S
C
ÅSP
L

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

V

Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid

V