Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Årjängs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Skolavslutningar för grundskolan i Årjäng ska arrangeras i kyrkans lokaler
50%
L
M
SD
C
KD
S
MP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
M
SD
C
KD
MP
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
C
S
M
SD
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
SD
KD
MP
L
C
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
M
SD
C
KD
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
MP
L
KD
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
M
SD
C
KD
S
MP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
MP
L
C
KD
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
S
L
M
SD
KD
C
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
C
KD
MP
SD
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
M
SD
C
L
KD
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
M
SD
C
KD
S
MP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
M
SD
MP
L
KD
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
M
SD
C
KD
MP
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
L
M
SD
C
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
KD
L
C
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
KD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD

Skola och utbildning

S
KD
C
SD
M
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
KD
C
SD
M
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 18: Vilken av följande förslag för äldreomsorgen i Årjängs kommun är viktigast?

Ta bort biståndsbedömning för hemtjänst för 75+

KD

Äldre ska kunna få hjälp med sysslor som innebär risk för fallskador

S
SD
M

Kostnadsfri friskvårdsträning för äldre i Årjängs kommun

C
L

Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill

KD
C
M
L

Garantera att äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

S
KD
C
SD
L

Anställ fler i hemtjänsten så att brukaren får en fast grupp av personal

S
SD

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Årjängs kommun är viktigast?

Nordmarkens skola ska renoveras

S
KD
C
L

Järnvägen mot Gustavsfors ska bli cykel- och vandringsled

Inget parti har valt den här frågan

Maten i kommunens verksamheter ska produceras enligt svenska krav

C
M
MP

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

S
KD
C
SD
M
L
MP

Sätta upp solceller på kommunala tak

MP

Höj anslaget till näringslivutveckling

S
SD
M
L