Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ånge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Ånge kommun ska godkänna fler nya vindkraftsprojekt
50%
C
KD
V
M
SD
VFÅ
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Ånge kommun ska själv kunna välja utförare
50%
KD
C
M
SD
VFÅ
V
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
M
S
C
SD
V
VFÅ
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
M
VFÅ
S
KD
C
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
V
C
M
SD
VFÅ
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
C
M
SD
VFÅ
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
KD
V
C
S
VFÅ
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
V
C
M
SD
S
VFÅ
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
KD
V
C
VFÅ
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
VFÅ
S
KD
C
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
M
SD
VFÅ
V
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
SD
KD
M
VFÅ
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
SD
VFÅ
S
M
V
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
M
SD
VFÅ
S
C
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
V
C
M
SD
S
VFÅ
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
S
KD
V
M
SD
VFÅ
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
M
SD
KD
V
VFÅ
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

VFÅ
SD
M
C
KD

Skola och utbildning

S
VFÅ
SD
M
C
V
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
VFÅ
SD
C
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Ånge kommun kommun är viktigast?

Subventionera yrkesutbildning i branscher som behöver arbetskraft

S
VFÅ
SD
M
V
KD

Ånge ska bygga ett nytt äldreboende

S
SD
KD

Skapa fler praktikplatser för nyanlända

VFÅ

Fortsätt att satsa på Trygghetsrådet som samarbetar med polisen

Inget parti har valt den här frågan

Utveckla Bobergsgymnasiet

S
VFÅ
M
C
V
KD

Gatljuset i de nattsläckta byarna ska tändas igen

Inget parti har valt den här frågan

Höj anslaget till näringslivsutveckling

C

Öka anslaget till underhåll av de kommunala vägarna

SD

Sopsortering ska införas i alla Ånge kommuns verksamheter

C
V