V
Vänsterpartiet i Aneby kommun

För ett mer jämställt Aneby med ett ekologiskt tänk. Ett samhälle som är bra för många, inte bara några få. En levande landsbygd med statlig omfördelningspolitik mellan kommunerna. En Robin Hood politik mellan kommunerna i landet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Vänsterpartiet vill se Medborgardialog i alla större frågor i kommunen. Att jobba för ett mer jämställt samhälle är en absolut grundsten för oss.

 • Jobb och sysselsättning

  Att införa 30 timmars arbetsvecka inom kommunen. I flera steg och med målet att 30 timmar ska vara normen för heltid i hela landet.

 • Miljö och klimat

  All kommunal verksamhet ska ha en hög andel ekologiska och/eller närproducerade varor. Ett tankesätt med ekologisk hållbart fokus ska vara en röd tråd

 • Övrigt

  Vänsterpartiet Aneby kommer att jobba för ett mer feministiskt och socialistiskt Aneby, ett rättvisare och mer jämställt samhälle.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vänsterpartiet hoppas på att få ett ökat inflytande i Aneby, med minst ett mandat i fullmäktige och platser i samtliga utskott. Gärna i majoritet tillsammans med andra partier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet kommer inte att styra tillsammans med Sverigedemokrater och inte heller med en enad Allians. Alliansens mittenpartier skulle kunna komma ifråga under vissa omständigheter.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

I nuläget inte, men dragningen av en eventuell höghastighetsjärnväg skulle kunna komma i kollision med lokal miljöhänsyn.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen