SD
Sverigedemokraterna i Aneby kommun

För att vi har en bra politik och ger raka svar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Trafik och infrastruktur

  Bättre halkbekämpning och snöröjning i Aneby.

 • Trafik och infrastruktur

  Kommunens ansvar att medborgarna känner sig trygga. Då är det också kommunen som ska stå för trafikhinder inte medborgarna.

 • Skola och utbildning

  Idrott 2 gånger till i veckan efter skolan årskurs 6-9. Obligatoriskt så skolskjutsar går efter idrotten.

 • Skola och utbildning

  Slopa hemspråk i skolan. Bättre med mer svenska eller läsa upp betyg.

 • Bygga och bo

  En kommun ska inte lägga bud över medborgare vid köp av bostäder.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att sandlådedebatten avslutas och att alla bra förslag ska röstas igenom oavsett vilket parti det kommer ifrån. Bara genom att samarbeta kan man göra Aneby bättre.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Kommunen ska inte tvinga folk att bygga nya avloppssystem på landet när inget synligt fel finns. Det ska vara kommunen som tar prover och får bevisa miljöförstöring.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Satsa på bättre halkbekämpning i Aneby kommun
 • Kommunen ska erbjuda idrott två gånger i veckan efter skoltid
 • Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer