M
Moderaterna i Aneby kommun

Vi tar vår tids problem på allvar. Bara så kan vi bygga en hoppfull framtid för Sverige. Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Därför måste det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Vi ska värna välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan. Krafttag ska tas mot kriminaliteten. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi tror på en kommunal satsning på mer näringslivsarbete. Vi vill har mer resurser för att skapa möjligheter för nya företag att etablera sig i Aneby.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Att kommunen ger lika och bra förutsättningar för äldrevården oavsett privata eller kommunala aktörer. Hitta nya lämpliga äldreboenden med modern teknik.

 • Skola och utbildning

  Ordning och reda och nära samarbete med engagerade föräldrar för att uppfostra, vara förebilder och ge möjligheter till lyckade skolresultat.

 • Miljö och klimat

  Driva lokala miljöfrågorna ur ett kostnadseffektivt sätt. Utveckla samarbete med andra kommuner kring specialistkompetens hitta gemensamma lösningar

 • Invandring och integration

  Vill medverka till snabb integration. Nysvenskar ska tidigt få jobbmöjligheter genom ett aktivt arbete mellan näringsliv, föreningar, arbetsförmedling och kommun.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog
 • Anställ ytterligare en näringslivssekreterare
 • Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer