MP
Miljöpartiet i Aneby kommun

Nu är det dags för en grönare politik i Aneby. Vi vill att Aneby ska vara en trivsam och hållbar kommun som månar om såväl dagens invånare som framtidens generationer. Det kräver att vi anpassar oss efter naturens ramar och ställer om NU !

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Kommunala klimatpolitiska mål

 • Invandring och integration

  Vi varje beslut som rör flyktingar ska kommunen se till individens bästa tillgodoses

 • Trafik och infrastruktur

  Bättre kollektiv trafik med tågförbindelse till Norrköping och Jönköping utan byte. Tåpgstopp i Frinnaryd. Planera och bygg fler cykelbanor

 • Bygga och bo

  Kommunen ska aktivare verka för att fler hyresbostäder byggs

 • Äldreomsorg och pensioner

  Kommunen ska planera för byggande av anpassade bostäder för äldre

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Brett samarbete mellan många partier under ledning av Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill ha en radikalare miljö-och klimat-politik och en humanare flyktingpolitik.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog
 • Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen